Communicatie en marketing

Het belang van marketing en communicatie in crisistijd

5 juni 2020

COVID-19 brengt voor veel bedrijven vragen met zich mee als het gaat over marketing en communicatie. Welke keuzes maak je in onzekere tijden, waarin je niet precies weet wat de toekomst brengt? Zet je jouw marketinguitgaven op een laag pitje of leg je hierop juist meer focus? En wat is gepast om in deze tijd te communiceren? Welke beslissing je ook maakt: deze is van grote invloed op jouw bedrijf of organisatie. In dit artikel helpen we je bij het formuleren van antwoorden op deze vragen.

Waarom je liever niet bezuinigt op marketing en communicatie

In tijden van crisis, wanneer het budget schaars is, kies je er als bedrijf soms voor om minder te communiceren en ook andere marketinginvesteringen te dammen. Verschillende onderzoeken en publicaties, zoals die van PPAI en WARC, tonen aan dat het stoppen van deze investeringen op de lange termijn negatieve gevolgen heeft voor je bedrijf. Ze zorgen er namelijk voor dat je minder zichtbaar bent, wat een zwakkere band met je doelgroep als resultaat heeft. In de meeste gevallen heeft dit ook een negatief effect op je marktaandeel en je winst. Blijven communiceren en inzetten op de lange termijn, komt jouw merkwaarde en uiteindelijk ook jouw plek in de markt het meest ten goede.

Kansen voor de toekomst

Het is dus van groot belang om in tijden van crisis door te communiceren. Daarnaast kun je door nu op de juiste manier te investeren in marketing en communicatie, mooie kansen creëren voor de toekomst. Door in beeld te blijven, begrip te tonen en van meerwaarde te zijn voor jouw doelgroep, blijf je werken aan jullie belangrijke band. Vertrouw op het onderscheidend vermogen van jouw bedrijf en zet de talenten van jouw medewerkers optimaal in. Wanneer er minder werk op de plank ligt, kun je die tijd efficiënt gebruiken door jezelf te ontwikkelen, je te verdiepen in kansen en door opnieuw te kijken waar jouw krachten liggen als bedrijf.

Hoe communiceer je in de huidige situatie?

In crisissituaties vraagt marketing en communicatie vaak om wat extra aandacht. Zo’n situatie neemt onzekerheden met zich mee, maar opent vaak ook nieuwe deuren en geeft verfrissende inzichten. Zo is het raadzaam is om niet te blijven hangen in de manier van werken die je gewend bent, maar om de behoeften van jouw doelgroep op dit moment en in de nabije toekomst in kaart te brengen. Zo kun je met jouw communicatie- en marketingactiviteiten jouw doelgroep beter ondersteunen op vlakken waar zij iets aan hebben. Laat zien dat je begrip hebt voor zaken waar jouw doelgroep op dit moment mee worstelt en gebruik jouw kennis en kunde om hen hierin te ondersteunen. Wij geven je graag een aantal richtlijnen, waar je rekening mee kunt houden in jouw communicatie: 

  • Wees helder, duidelijk en consequent in jouw boodschap. 
  • Bewaar altijd de rust. 
  • Toon begrip en zorg voor een persoonlijke toon. 
  • Reageer op vragen, ook als je niet direct een volledig antwoord kunt geven. 
  • Bedenk altijd of hetgeen je wilt communiceren, bij de huidige situatie past

Niet alleen jouw doelgroep, maar ook jij als bedrijf of organisatie staat er in deze situatie niet alleen voor. Wij ondersteunen je graag bij jouw marketing of communicatie, bijvoorbeeld door middel van advies of door content creatie uit handen te nemen.

Bronnen
https://www.bbjandk.com/wp-content/uploads/2019/04/What_happens_if_I_stop_advertising-2.pdf
http://www.consterdine.com/articlefiles/79/ppai_adv_in_rec.pdf

Wil je meer weten over de mogelijkheden hoe wij jou kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.